Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Ωρα μηδέν για την οικονομία


Από την προσεκτική μελέτη της πρόσφατης (Δεκέμβριος 2011) έκθεσης αξιολόγησης του ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία διαπιστώνει κανείς την «ώρα μηδέν» στην οποία έχει περιέλθει ο οικονομικός και ο κοινωνικός σχηματισμός στην Ελλάδα, με την έννοια ότι τα οικονομικά και κοινωνικά μεγέθη έχουν εξαντλήσει τα όριά τους, με την ευθύνη της εφαρμοζόμενης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, μονεταριστικής έμπνευσης της τρόικας και της κυβέρνησης. Επιπλέον, δεν ανελήφθησαν οι ευθύνες για τη μη επίτευξη των στόχων των διαδοχικών προγραμμάτων λιτότητας (7,7 δισ. ευρώ ή 3% του ΑΕΠ την περίοδο 2013-2014), ενώ δεν αναγνωρίστηκε, κατά δογματικό τρόπο, η αναγκαιότητα αλλαγής προσανατολισμού, στόχων, μέσων και περιεχομένου της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ενδεικτικά, δεν έχουν επαληθευθεί οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις και η ανεργία που διογκώνεται ούτε οι αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις αυτών των προβλέψεων. Στην τελευταία, ελπίζουμε, αναθεώρηση των προβλέψεων του ΔΝΤ, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2011 θα φτάσει στο -6% με επισφαλή, κατά τη γνώμη μας, πρόβλεψη για το 2012 της ύφεσης στα επίπεδα του -3% και επιστροφή σε θετικό πρόσημο του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ το 2013. Το δημόσιο έλλειμμα στο τέλος του 2011 από το προβλεπόμενο ποσοστό 8,5 % του ΑΕΠ θα κυμανθεί τουλάχιστον στο 10% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος θα μετεξελιχθεί σε βιώσιμο (120% του ΑΕΠ το 2020 και επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στις αγορές το 2021 μετά την ανεπιτυχή επιστροφή το 2012 και την αβέβαιη επιστροφή το 2014), υπό την αυστηρή προϋπόθεση ευνοϊκού αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων (PSI) και πλήρους επαλήθευσης (σύμφωνα με το ΔΝΤ) του μακροοικονομικού σεναρίου (πρωτογενή πλεονάσματα 4,5 % του ΑΕΠ από το 2014 μέχρι το 2020 και 3,5% του ΑΕΠ την περίοδο 2020-2030, ανάπτυξη με ετήσιο ρυθμό 2,5% κατά μέσο όρο μέχρι το 2030 και κούρεμα του ελληνικού χρέους με την ανταλλαγή ομολόγου ονομαστικής αξίας 100 ευρώ με 15 ευρώ μετρητά και 35 ευρώ νέο ελληνικό ομόλογο 20ετούς διάρκειας με 20ετή περίοδο χάριτος και μεσοσταθμικό επιτόκιο του νέου ομολόγου στα επίπεδα του 3,8%).
http://www.tanea.gr/gnomes/?aid=4682833

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου