Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

ΕΚΤ: Κεφαλαιακό έλλειμμα 14,4 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες

ΕΚΤ: Κεφαλαιακό έλλειμμα 14,4 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζεςτου Αγουρίδη Γιάννη
Κεφαλαιακό ανάγκες ύψους 14,4 δισ. ευρώ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες έδειξαν οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (stress tests) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που ανακοινώθηκαν σήμερα. Το παραπάνω συνεπάγεται ότι θα συμμετάσχουν οι ιδιώτες στις επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, όπως επιθυμούσε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά κυρίως οι ιδιώτες μέτοχοι. Επομένως το παραπάνω ποσό χαρακτηρίζεται άκρως διαχειρίσιμο από όλες τις πλευρές.


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το κεφαλαιακό έλλειμμα καλύπτει το βασικό και το δυσμενές σενάριο των ασκήσεων, όπως και το αποτέλεσμα του ελέγχου στοιχείων ενεργητικού (AQR), από το οποίο προκύπτει κεφαλαιακή ανάγκη 9,2 δισ. ευρώ.
Οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουν τα σχέδια κεφαλαιακής αποκατάστασης (capital plans), τα οποία θα εξηγούν πώς θα καλυφθεί το έλλειμμα, το αργότερο ως τις 6 Νοεμβρίου.
Στο βασικό σενάριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών διαμορφώνονται σε 4,391 δισ. ευρώ.
Για την Alpha Bank προκύπτουν κεφαλαιακές ανάγκες 263 εκατ. ευρώ στο βασικό και 2,743 δισ. ευρώ στο δυσμενές. Τα αποτελέσματα της Eurobank δείχνουν 339 εκατ. ευρώ στο βασικό και 2,122 δισ. ευρώ στο δυσμενές. Για την Εθνική το stress test εμφάνισσε κεφαλαιακές ανάγκες 1,576 δισ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 4,6 δισ. στο δυσμενές. Τέλος, για την Πειραιώς η ΕΚΤ "έδειξε" 2,213 δισ. ευρώ στο βασικό και 4,933 δισ. ευρώ στο δυσμενές σενάριο.

Τι αναφέρει η ΕΚΤ

Η Τράπεζα της Ελλάδος διεξήγαγε άσκηση Συνολικής Αξιολόγησης 2015 για την Τράπεζα Αττικής, στο πλαίσιο της αντίστοιχης αξιολόγησης που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τις τέσσερις ελληνικές Σημαντικές Τράπεζες. Η Τράπεζα της Ελλάδος ακολούθησε τη μεθοδολογία και τη γενικότερη προσέγγιση που εφαρμόστηκε από την ΕΚΤ για τις τέσσερις Σημαντικές Τράπεζες, προκειμένου να επιτευχθεί συνεπής πληροφόρηση και να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ της Τράπεζας Αττικής και των Σημαντικών Τραπεζών.
Η Συνολική Αξιολόγηση περιλαμβάνει δύο συνιστώσες, τον διεξοδικό και λεπτομερή έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (Asset Quality Review – AQR) και μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με προοπτικό χαρακτήρα (forward-looking Stress Test), με σκοπό την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας Αττικής. Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού κατέγραψε επακριβώς την αξία των στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας Αττικής στις 30 Ιουνίου 2015 και το αποτέλεσμά του χρησίμευσε ως σημείο εκκίνησης για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Συγκεκριμένα, η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είχε προοπτικό χαρακτήρα και προσέγγιση από επάνω προς τα κάτω (top down). Διενεργήθηκε για την περίοδο 30 Ιουνίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2017, με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Τράπεζα Αττικής και ελέγχθηκαν ποιοτικά από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σκοπός της άσκησης ήταν να εξεταστεί η ανθεκτικότητα της φερεγγυότητας της Τράπεζας Αττικής σε δύο υποθετικά σενάρια: το βασικό σενάριο, που υποθέτει Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών CET1 9,5%, και το σενάριο δυσμενών εξελίξεων, που υποθέτει Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών CET1 8%.
Με βάση τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης, η Τράπεζα Αττικής παρουσιάζει υστέρηση ύψους 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 1.021 εκατ. ευρώ στο δυσμενές, χωρίς όμως να έχουν προσμετρηθεί οι ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης της Τράπεζας. Εντός μιας εβδομάδας από την παρούσα ανακοίνωση, η Τράπεζα Αττικής θα υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, στο οποίο θα αναφέρει λεπτομερώς με ποιο τρόπο θα καλυφθεί η υστέρηση αυτή. Το σχέδιο θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να προκύψουν οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες και η Τράπεζα Αττικής να προχωρήσει στη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου